مبل سالین 

سالین ، انتخابی خاص

سالین ، اصالت یک انتخاب

رویه کوبی

در سالن رویه کوبی مبلمان ، بر چسب نوع آنها ( کلاسیک ، نیمه مدرن ، مدرن ) ابتدا قسمت های مورد نیاز که معمولا کف و پشت مبل را شامل می شود ، فنر بندی شده و سپس با استفاده از قطعات فوم شکل اصلی خود را باز می یابد و در انتها نیز با توجه به سلیقه و سفارش مشتری ، مبلمان یا پارچه دلخواه آراسته می شود .


گالری محصولات